Privatumo nuostatos

Privatumo nuostatos

 

VšĮ „Laiminga šeima“, įmonės kodas 302475162, registracijos adresas Genių g. 24-24, Vilnius, būstinės adresas Savanorių pr. 180, Vilnius yra el. parduotuvės www.anksti.lt duomenų valdytoja (toliau – Anksti.lt).

 1. Duomenų pateikimas interneto parduotuvėje
  1. Pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje Anksti.lt, Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos savo noru pateikė registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis privatumo nuostatomis.
  2. Pirkėjas Užsakymo ar registracijos formoje turi pateikti išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu pateikiami netikslūs, melagingi ar klaidinantys duomenys, Anksti.lt turi teisę anuliuoti registraciją ar užsakymą arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis interneto parduotuve. Duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.
  3. Anksti.lt gerbia Pirkėjų teisę į privatumą. Anksti.lt tvarko asmens duomenis tam, kad apdorotų prekių užsakymus, išspręstų klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu, bei vykdytų kitus sutartinius ar Lietuvos Respublikos teisės aktų įpareigojimus. 
  4. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo nurodyti: el. pašto adresą, vardą, pavardę, telefono numerį, adresą; pristatymo adresą (kai prekės pristatytomos kitu adresu), priimančio prekes asmens vardą pavardę, telefono numerį (kai prekes priima kitas asmuo), įmonės pavadinimą (jei pristatoma į darbovietę); pristatymo laiką ir atsiskaitymo būdą.
  5. Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, t.y. duomenis susijusius su įsigytomis prekėmis, Anksti.lt turi teisę naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės.
 2. Naujienlaiškiai
  1. Asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, Pirkėjo asmens duomenys (el. paštas) gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimui). Naujienlaiškiai gali būti siunčiami gavus Pirkėjo sutikimą. Šį sutikimą Pirkėjas duoda, įvesdamas savo el. pašto adresą į naujienlaiškio užsakymo formą arba registracijos formoje pažymėdamas, jog sutinka gauti Anksti.lt naujienlaiškius. Bet kuriuo atveju, Pirkėjas visada turi galimybę atsisakyti naujienlaiškių, sekdamas nuorodas, esančias naujienlaiškio apačioje.
 3. Pasirinkimo laisvė
  1. Pirkėjas turi teisę neatskleisti savo duomenų. Neįvedę dalies duomenų, Pirkėjai negali naudotis dalimi interneto parduotuvės privalumų: neišsaugomas pristatymo adresas, neįmanoma tikrinti užsakymo būsenos, išsaugoti mėgstamų prekių ir pan.
 4. Slapukai
  1. Anksti.lt, siekdami pagerinti naršymo kokybę, naudoja slapukus (angl. Cookies). Slapukas – tai duomenų rinkinys, kuris naudojamas, renkant tam tikrą informaciją apie vartotojo kompiuterį, tačiau be jokios asmeninės informacijos. Pirkėjas turi teisę leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet naršyklės nustatymus galima pakeisti numatant slapukų blokavimą arba įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. 
 5. Saugumas
  1. Anksti.lt imasi visų priemonių, kad apsaugotų Pirkėjų asmeninius duomenis, įgyvendindami teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
  2. Anksti.lt neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.
  3. Kontaktinė informacija gali būti perduodama įgaliotiems asmenims, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas (pvz. siuntų pristatymo įmonei).
  4. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus gali naudotis el. parduotuvės paslaugomis tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija. Naudotis el.parduotuvės paslaugomis taip pat gali visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 6. Anksti.lt Pirkėjo teisės:
  1. Pirkėjas, kaip duomenų subjektas, turi teisę:
   1.  žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
   2.  gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus;
   3.  reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;
   4.  nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
  2. Šios teisės įgyvendinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis. Anksti.lt, gavusi Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, įsipareigoja pateikti atsakymą. 
 7. Baigiamosios nuostatos
  1. Anksti.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo nuostatas apie tai pranešdami el. parduotuvėje. Jei Pirkėjas po šių nuostatų pakeitimų naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikytina, kad sutinka su nuostatų pakeitimu.
  2. Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti el. paštu info@anksti.lt.

 

Rašyk
Skambink